بایگانی دسته: جملات زیبا

جهان را ضدعفونی می کنند…

جهان را ضدعفونی می کنند......