از محرم تا محرم

⏳مدت زمان بارداری فاطمه زهرا سلام الله علیها برای امام حسین علیه السلام 💫
✍️به نقل از مقداد بن اسود_: فاطمه علیه السلام فرمود :《هنگامی که حسن را به دنیا آوردم، پدرم به من فرمان داد تا هنگامی که او را از شیر نگرفته‌ام، لباسی برای لذت بردن نپوشم، پس روزی پدرم به دیدارم آمد و حسن علیه السلام را دید که هسته میمکد. فرمود:《 او را از شیر گرفته ای؟》
 گفتم: آری
 👈فرمود:《 هرگاه علی خواست تو را در بر بگیرد، مانعش مشو که من در جلوی صورتت، درخشش و نوری میبینم؛ زیرا به زودی، حجّتی را برای این مردم و حجّتی را بر ضّد آنان، به دنیا می آوری》.
👈 پس چون یکی ماه از بارداریم گذشت، در درونم، گرمایی احساس کردم و آن را به پدرم گفتم. او کاسه آبی 🥃خواست و بر آن وِردی خواند و در آن دمید و فرمود:《 این را بنوش》.
 من آن را نوشیدم که خداوند، آن حالت را از من، دور کرد.
 👈در روز چهلم بارداری، جنبشی مانند جنبش مورچه🐜 در پشتم، میان پوست و لباسم احساس کردم و این گونه بودم تا ماه دوم بارداری به پایان رسید.
👈 سپس ناآرامی و تحرّکی را احساس کردم و به خدا سوگند، در دلم می جنبید و من اشتهای به خوراک🍞 و نوشیدنی🥃 نداشتم و خداوند، چنان مرا از آنها بی نیاز داشت که گویی یک مَن شیر🥛 نوشیده ام، تا آنکه ماه سوم، تمام شد و من خیر و برکت را در خانه ام احساس می کردم.
 📚کافی، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام  ج۱؛ص۱۵۳
⏳مدت زمان بارداری فاطمه زهرا سلام الله علیها برای امام حسین علیه السلام💫
👈چون به ماه چهارم درآمدم،خدا مرا با او از تنهایی به در آورد و مقیم مسجد🕌 شدم و از آن جز برای نیازهایی که برایم پدید می آمد، جدا نشدم و در همان، برکت و سبکباریِ برون و درونم بود تا ماه پنجم را نیز به پایان بردم .👈هنگامی که وارد ماه ششم شدم، در شب تاریک🌚 به چراغ نیاز نداشتم و چون در مصلّایم مخلوت می کردم، صدای تسبیح و تقدیس را در درونم می شنیدم.👈 و چون ۹ روز از ماه ششم گذشت، نیرویم افزون و میل و لذّتم کم شد و این را به اُمّ سلمه گفتم، و خداوند به وسیله او مرا پشت گرمی داد.
👈 روز دهم، خواب،چشمانم👀 را ربود. در خواب کسی نزدم آمد. و بال خود را بر پشتم کشید و از خواب پریدم. برخاستم و وضوی کاملی گرفتم و دو رکعت نماز خواندم و دوباره خوابم😴 برد. در خواب مردی سفیدپوش نزد من آمد، و بالای سرم نشست و درصورت و پشتم دمید. من هراسان برخاستم و وضوی کاملی گرفتم و چهار رکعت نماز گزاردم و دوباره خواب،مرا در ربود. مردی به خوابم آمد و مرا نشاند حرز و تعویذی بر من آویخت.صبح آن روز که نوبت آمدن پیامبر صلی الله علیه و آله به خانه ام سلمه بود لباس حمامه( خدمتگزار فاطمه زهرا .س.) را پوشیدم و نزد ام سلمه رفتم . پیامبر صلی الله علیه و آله  به چهره ام نگریست و چون شادی را در چهره‌اش دیدم،  هراس رویاهای شب گذشته از میان رفت و آن را برای پیامبر صلی الله علیه و آله  حکایت کردم .
📚کافی، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام ج۱،ص۱۵۳

⏳مدت زمان بارداری فاطمه زهرا سلام الله علیها برای امام حسین علیه السلام 💫
👈پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : مژده باد تو را!
۱⃣ فرد اول، دوستم عزرائیل علیه السلام  بوده که فرشته مامور به گشودن رحم های زنان است
۲⃣ و نفر دوم، دوستم میکائیل علیه السلام بوده که فرشته مامور به رحم های زنان خاندان من است آیا در تو دمید؟.
گفتم: آری
👈سپس پدرم مرا به خود چسباند، و فرمود:۳⃣《و  نفر سوم برادرم جبرئیل علیه السلام بوده که خداوند او را پاسدار فرزندت کرده است.》

♻️من بازگشتم و در پایان شش ماه، وضع حمل کردم.

📚کافی، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام ج۱،ص۱۵۳

⏳چگونگی تولد امام حسین علیه السلام💫

✍️به نقل از محمد بن عمر و ذریّات از یکی از راویان شیعه، از امام صادق علیه السلام علیه السلام_:
👈جبرئیل علیه السلام بر محمد صلی الله علیه و آله نازل شد و به ایشان گفت: ای محمد! خداوند به تو مژده تولد فرزندی از فاطمه را می‌دهد که امت پس از تو، او را می کشند.😭
👈 پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:《 ای جبرئیل بر خدایم درود میفرستم؛ اما من به فرزندی که از فاطمه علیها السلام متولد شود و امتم پس از من، او را بکشند، نیاز ندارم 》.
👈جبرئیل علیه السلام بالا رفت و سپس فرود آمد و [دوباره ] مانند آن چه گفته بود، گفت.
👈 پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 《ای جبرئیل! بر خدایم درود میفرستم؛ اما من به فرزندی که امّتم پس از من ، او را میکشند، نیازی ندارم》.
جبرئیل علیه السلام به سوی آسمان، بالا رفت و سپس فرود آمد و گفت: ای محمد! خدایت ،بر تو سلام می رساند و تو را چنین مژده می‌دهد که امامت، ولایت و وصایت را در نسل او قرار می‌دهد.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود :《راضی شدم》.
♻️سپس به فاطمه علیه السلام پیام داد که:《 خداوند مرا به فرزندی مژده داده که از تو متولد می شود و امّتم پس از من، او را می‌کشند》.
👈فاطمه علیه السلام پیغام داد: من به فرزندی که از من، متولد شود و امّتت پس از تو، او را بکشند، نیازی ندارم.
🔆 پیامبر صل الله علیه واله به او پیام داد که خداوند، امامت و ولایت و وصایت را در ذریّه او (آن فرزند) قرار داده است و فاطمه علیه السلام پیام داد: من، راضی شدم.✅

 

📚کافی، کتاب دانشنامه ج۱،ص۱۶۳
۴⃣

🌟نام گذاری امام حسین علیه السلام💫

🌺نامگذاری امام حسن و امام حسین  علیه السلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و با وحی الهی صورت گرفت.
👈 این نامها، نام فرزندان هارون (جانشین موسی علیه السلام) است؛ همان شَبَّر  و شَبیر که در زبان عربی، به 《حسن》 و 《حسین》 ترجمه می‌شوند.
✍️ بر اساس برخی نقل های دیگر، نام امام حسین علیه السلام در تورات، 《شَبیر》و در انجیل، 《طاب》 است.

🔆گفتنی است نام 《حسن 》و 《حسین》، در میان اعراب جاهلی وجود نداشته است.

🔱کنیه امام حسین علیه السلام، ابوعبدالله و کنیه خاصّ او ابوعلی است.

🔰 القاب ایشان، بسیار است، از قبیل: رشید، طیّب، و فیّ، سیّد، زکیّ، مبارک، مطهّر،الشاری النفسه لله، نافع، ولیّ، ابوالائمّه، ثارالله، سِبط،سبط ثانی، سِبط الاسباط، سِبط رسول الله، سیّدالشهدا، سیّد شباب اهل الجنّه، شهید سعید ،شهید کربلا،  امام شهید، التابع لِمَرضاه الله، الدلیل علی ذات الله،و امام مظلوم.

✍️الکافی_ به نقل از سَکونی، از امام صادق علیه السلام، از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله_: فرزند صالح، دسته گلی💐  از سوی خداست که میان بندگانش قسمت کرده است و دو دسته گل من از دنیا، حسن 🍀و حسین اند.🌹
🔅آنها را به نام دوسبط بنی اسرائیل، شَبَّرو شبیر نامیدم.

 

📚کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام، ج ۱، ص ۱۷۹_۱۸۱

🌟علل نام گذاری امام حسین علیه السلام به این نام 💫

✍️به نقل از ابن مسعود _:پیامبر صلی الله علیه و آله و علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند عزّوجل آدم علیه السلام را آفرید و از روح خود در او دمیده و فرشتگانش را برای او به سجده درآورد، و در بهشت خود جایش داد و کنیز خود حوّا را به همسری اش در آورد، آدم به عرش چشم دوخت و در آنجا،
پنج نوشته دید پرسید:
پروردگارا! اینها چه کسانی اند؟

🌺 خدای عزّوجل به او گفت: اینان کسانی اند که چون آفریدگانم آنان را شفیع درگاهم کنند، می پذیرم.🌸

👈آدم گفت: پروردگارا! به حق منزلت آنان نزد تو، نام هایشان چیست؟🍀
🔆خدای متعال گفت:
《۱️⃣ نفر اول ،من، محمودم و او، محمّد است.
۲️⃣ دوم،من، عالی هستم و او، علی است.
۳️⃣سوم، من،فاطمه هستم و او فاطمه است.
۴️⃣ چهارم، من، محسن هستم و او، حسن است.
۵️⃣ پنجم، من، دارای احسان هستم و او، حسین است ، که همگی، خدای عزوجل را می ستایند.》🌟✨🌟

 

📚 معانی الاخبار،کتاب دانشنامه، ج ۱، ص۱۸۳
۶️⃣

📆تولد امام حسین علیه السلام💫

✍️ به نقل از یحی بن ابی العلاء، از امام صادق علیه السلام _:
👈پیامبر صلی الله علیه و آله، حسن و حسین علیه السلام را روز هفتم۷️⃣ تولدشان، نامگذاری کرد و برای هر یک، یک گوسفند🐑 عقیقه کرد و یک ران گوسفند برای قابله فرستاد. و بقیّه اش را نگاه داشتند و [پختند] و از آن خوردند و به همسایگان، هدیه🍵 دادند، و فاطمه علیها السلام، سر هر دو را تراشید و هم وزن مویشان، نقره صدقه داد.🌟✨🌟

📚الکافی، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام ، ج ۱، ص ۱۸۵

💧🌊💧🌊💧🌊💦#ازمحرم_تامحرم

🌺شبیه ترین مردم به پیامبر خدا💫

✍️به نقل از محمّد بن ضحّاک بن عثمان حزامی_:
👌پیکر حسین علیه السلام، شبیه پیکر پیامبر صلی الله علیه و آله بود.✨

📚المعجم الکبیر، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام، ج۱،ص۱۹۹

🌺انگشتر امام حسین علیه السلام 💫

✍️به نقل از ابو جعفر سمّان،از امام عسکری، از  پدرانش علیه السلام_:
👈 و فاطمه علیهاالسلام انگشتری داشت که نگین آن،
عقیق بود و چون وفاتش در رسید، آن را به حسن علیه السلام داد به هنگامی که وفات حسن علیه السلام در رسید، آن را به حسین علیه السلام سپرد.
🔆حسین علیه السلام فرمود:《 دوست داشتم که بر آن، چیزی نقش کنم. در رویا، مسیح عیسی بن مریم_ که بر پیامبر ما و خاندانش و بر او درود باد_ را دیدم و به او گفتم: ای روح خدا! بر این انگشترم، چه چیزی نقش کنم؟
⚜️فرمود: بر آن، نقش کن :خدایی جز خدای فرمانروای حقّ آشکار نیست،
که این جمله، سرآغاز  تورات و انجام انجیل است》.⚜️

 

📚الغیبه_ طوسی، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام ج۱، ص۲۱۳_۲۱۵

🌸🌸امام حسین علیه سلام بر دوش پیامبر خدا در نماز💫
👈 ابوهریره گفت: من در بُن این ستون، منتظر نماز بودم که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله بیرون آمد و ایستاد و دو رکعت نماز خواند و در سجده دوم بود که برادر این مرد – یعنی حسن علیه السلام که پسربچه ای بود-، به سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دوید و وقتی به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید ، هنوز ایشان در سجده بود که بر پشت ایشان، سوار شد. سپس حسین علیه السلام بیرون آمد و پشت سر حسن دوید و عقب حسن سوار شد و دیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌خواهد کمر خود را بلند کند؛ اما به خاطر موقعیت آن ها برنمی خیزد.🍀
  👈من برخاستم و آن دو را به نرمی از پشت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برداشتم و بر زمین نهادم .🌼
👈پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نشست و آن دو به گردن او آویختند .🌺
👈هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله از نماز فارغ شد، آن دو را گرفت و در دامنش نهاد و هردو را بوسید و سپس به من فرمود:《 ای ابوهریره! هر کس مرا دوست دارد، باید این دو را دوست داشته باشد》.🌺
 این جمله را سه بار فرمودند✨
📚شرح الاخبار، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام، ج۱،ص۲۴۳-۲۴۵

✍️به نقل از موسی بن مطیر، از پدرش_: با ابوهریره، در مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه وآله نشسته بودند که حسین علیه السلام از کنار ما گذشت.🌹
👈 ابوهریره، برخاست و به سویش رفت و به او سلام داد و خوشامد گفت و به او گفت : پدر و مادرم به فدایت ، ای فرزند پیامبر خدا! سپس به سوی ما بازگشت.🍀
👈 ابوهریره گفت: آیا برای تان از این مرد و برادرش نگویم؟
گفتیم: چرا، بگو؛ و مسجد پیامبر خدا، هنوز تغییری نکرده بود.👇👇👇
📚شرح الاخبار، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام، ج۱،ص۲۴۳-۲۴۵

🌺🌺امام حسین علیه السلام از هیچ زنی شیر نخوردند💫
✍️ نقل است از امام رضا علیه السلام آمده است:《 که حسین علیه السلام را نزد پدر پیامبر صلی الله علیه و آله می آوردند و ایشان ، زبانش را در دهان حسین علیه السلام می نهاد و او آن را می مکید و به همان، اکتفا می کرد و از هیچ زنی شیر نخورد》.🌸
 ✍️به نقل از حسین بن زید، از پدرانش علیه السلام_: هنگامی که فاطمه علیها السلام حسین علیه السلام را به دنیا آورد، پیامبر صلی الله علیه و آله زبانش را در دهانش نهاد و حسین علیه السلام  آن را مکید و از زنی شیر ننوشیده تا آنکه گوشت و خونش، از آب دهان پیامبر صلی الله علیه و آله رویید.🌺
📚الکافی، تاویل الآیات الظاهره،کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام ج۱،ص۲۱۹
🔟

🌺نماز گزاردن امام حسین علیه السلام با پیامبر خدا💫
✍️به نقل از عیسی بن عبدالله، از پدرش، از جدّش، از امام علی علیه السلام _: پیامبر صلی الله علیه وآله در عید فطر و قربان، تنها یک تکبیر می گفت🙌، تا آن که بر زبان حسین علیه السلام ، سنگین آمد.☘️
 👈روز عیدی، مادر حسین علیه السلام به او لباس پوشاند و با جدّش صلی الله علیه و آله روانه اش کرد.🌸
👈 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هفت بار۷⃣《 تکبیر》 گفت تا حسین توانست تکبیر بگوید.🌺
👈 سپس برای رکعت دوم برخاست و پنج تکبیر گفت تا حسین علیه السلام توانست تکبیر بگوید.🌸
👈 از این رو پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن را سنّت قرار داد و همان سنت تاکنون برقرار است.☘️
📚تهذیب الاحکام، کتاب نمایشنامه امام حسین علیه السلام،ج۱،ص۲۴۷و۲۴۹

 

🌺🌺🌺بازی کردن پیامبر با امام حسین علیه السلام💫

✍️به نقل از سعید بن ابی راشد _:یعلی بن مُرّه می گوید:
👈 با پیامبر صلی الله علیه و آله در پی یک دعوت به مهمانی می رفتیم که دیدیم حسین علیه السلام در کوچه ، بازی می‌کند🌿.

👈 پیامبر صلی الله علیه و آله پیش تر از مهمانان رفت و دستانش را باز کرد🌻 و حسین علیه السلام، این سو و آن سو می گریخت به پیامبر صلی الله علیه و آله او را می‌خنداند🌞 تا وی را گرفت به یک دستش را زیر چانه او و دست دیگرش را پشت سر او گذاشت و او را  بوسید🌳 و فرمود: 《حسین از من است و من از حسینم.🍀
خدا، دوست دار حسین را دوست بدارد! حسین، سِبطی از اسباط است》.🍃

 

 

📚سنن ابن ماجه، کتاب دانشنامه امام حسین (ع) ، ج۱، ص۲۵۳

💧🌊💧🌊💧🌊💦
💫شهربانو همسر امام حسین علیه السلام💫
به نقل از مسیّب بن نجبه_: به هنگامی که اسیران ایران به مدینه وارد شدند، عمر بن خطّاب، خواست زنان را بفروشد و مردم آن را بردگان عرب قرار دهد و آنان را موظّف کند که علیل ناتوان و کهنسال را در طواف برگِرد کعبه، بر پشت خود بگیرند و بچرخانند امیرمومنان علیه السلام فرمود:《 بی‌گمان پیامبر خدا فرمود: بزرگ هر گروهی را بزرگ بدارید》.
 عمر گفت: من شنیدم که می فرمود :《هنگامی که بزرگ گروهی نزد شما می آید. بزرگش بدارید، هرچند با شما مخالفت کند 》.
امیرمومنان علیه السلام به او فرمود:《 پس چگونه با این سخنی که یاد کردی، می‌خواهی با این بزرگان، چنین کنی؟ اینان، قومی اند که با شما از درِ صلح و صفا  درآمدند و به اسلام و مسالمت، رغبت نشان دادند و تقدیر، چنان است که از آنها برای من نسلی باشد و من، خدا و شما را گواه می گیرم که به اندازه سهم خود، آنان را برای خدا، آزاد کردم》
📚دلائل الامامه، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام، ج۱،ص ۲۶۹،۲۷۱،۲۷۳

💧🌊💧🌊💧🌊💦
💫شهربانو همسر امام حسین علیه السلام 💫
 برخی از مردم به شهربانو، دختر کسرا، اشاره کردند [و خواستاراو شدند]. پس  اختیار را به او وا نهادند و از پشت چادر در میان جمع به او گفتند :کدام یک از خواستگارانت را بر می گزینی؟ و آیا از میان آنان، شوهری میخواهی؟
 شهربانو سکوت کرد. امیرمومنان علی علیه السلام فرمود:《 شوهری می خواهد ؛ اما هنوز اختیار نکرده است 》.
عمر گفت : تو از کجا می‌دانی شوهر می‌خواهد؟
 امیرمومنان علیه السلام فرمود: ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که دختر بدون سرپرستی از قومی نزدش می آمد و از او خواستگاری شده بود، می فرمود: به او گفته شود: تو به این شوهر راضی هستی؟.` پس اگر شرم می‌کرد و چیزی نمی گفت، همان سکوت را اذن او قرار می‌داد و فرمان به ازدواج می داد و اگر می‌گفت: نه، او را وادار به انتخاب نمی‌کرد》.
 خواستگاران را به شهربانو نشان دادند و او با دستش اشاره کرد به حسین بن علی علیه السلام را نشان داد. و دوباره او را آزاد گذاشتند. با دستش اشاره نمود و باز به زبان خودش گفت:《 این ! اگر اختیار من است》 و امیر مومنان علی علیه السلام را ولیّ خود قرار داد .
حذیفه، مراسم خواستگاری را اجرا کرد و امیرمومنان علیه السلام فرمود:《 نامت چیست؟》
 گفت : شاه زنان
 امام علی علیه السلام [با زبان فارسی] فرمود:《 نه. شاه زنان نیست. مگر دختر محمد صلی الله علیه و آله، و اوست که سَرور زنان است.
تو، شهربانو هستی و خواهرت مروارید، دختر خسرو است》.
 شهربانو،  تصدیق کرد و گفت: آری.
📚دلائل الامامه، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام، ج۱،ص ۲۶۹،۲۷۱،۲۷۳

💫شهربانو همسر امام حسین علیه السلام 💫
و همه بنی هاشم به[ امام علی علیه السلام ] گفتند: ما نیز سهم خود را به تو بخشیدیم.
امام علی علیه السلام گفت:《 خدایا! گواه باش که من همه آنچه را که از سهم خود به من بخشیدند، در راه تو  آزاد کردم》.
 مهاجران و انصار نیز گفتند: ای برادر پیامبر خدا! ما نیز حقّمان را به تو بخشیدیم.
 امام علی علیه السلام گفت:《 خدایا! گواه باش که آنان، حقّ خود را بخشیدند و من هم قبول کردم و گواه باش که من، سهم آنان را در راه تو آزاد کردم》.
 عمر گفت: چرا تصمیمم مرا درباره عجمها نقض می کنی؟ و چه چیزی تو را به رای من درباره آنها بی‌میل کرده است؟
 امام علی علی علیه السلام آنچه را پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره بزرگداشتِ بزرگان فرموده بود، و نیز رغبت داشتن ایرانیان را به اسلام، تکرار کرد.
 عمر گفت ای ابوالحسن! من نیز سهم خود را و بقیّه آنچه را بخشیده نشده، به خدا و تو بخشیدم.
 امیر مومنان علی علیه السلام گفت:《 خدایا!بر آنچه گفتند و نیز آزادی آنان از سوی من، گواه باش》.
 سپس گروهی از قریش به ازدواج با آن زنان،  رغبت نشان دادند و امیر مومنان علیه‌السلام فرمود:《 اینان به این کار، واداشته نمی‌شوند؛ بلکه به اختیار آنان، گذاشته می‌شود. هرچه برگزیدند، به آن، عمل می‌شود》.
📚دلائل الامامه، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام، ج۱،ص ۲۶۹،۲۷۱،۲۷۳

💧🌊💧🌊💧🌊💦#ازمحرم_تامحرم
💫یکی دیگی از همسران امام حسین علیه السلام💫
اُمّ جعفر، یکی دیگر از همسران امام حسین علیه السلام است. وی را زنی از قبیله بلیّ بن قضاعه دانسته اند و گاه به نام سلافه، معرفی شده است وی مادر جعفر ابن حسین است.
📚کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام ، ج۱،ص۳۰۱

💧🌊💧🌊💧🌊💦#ازمحرم_تامحرم
🌺شهربانو همسر امام حسین علیه السلام 💫
👈 برخی از مردم به شهربانو، دختر کسرا، اشاره کردند [و خواستاراو شدند].
👈پس  اختیار را به او وا نهادند و از پشت چادر در میان جمع به او گفتند :کدام یک از خواستگارانت را بر می گزینی؟ و آیا از میان آنان، شوهری میخواهی؟☘️
 شهربانو سکوت کرد.🌸
امیرمومنان علی علیه السلام فرمود:《 شوهری می خواهد ؛ اما هنوز اختیار نکرده است 》.🌸
عمر گفت : تو از کجا می‌دانی شوهر می‌خواهد؟
 امیرمومنان علیه السلام فرمود: ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که دختر بدون سرپرستی از قومی نزدش می آمد و از او خواستگاری شده بود، می فرمود: به او گفته شود: تو به این شوهر راضی هستی؟.` پس اگر شرم می‌کرد و چیزی نمی گفت، همان سکوت را اذن او قرار می‌داد و فرمان به ازدواج می داد و اگر می‌گفت: نه، او را وادار به انتخاب نمی‌کرد》.🌺
 خواستگاران را به شهربانو نشان دادند و او با دستش اشاره کرد به حسین بن علی علیه السلام را نشان داد. و دوباره او را آزاد گذاشتند. با دستش اشاره نمود و باز به زبان خودش گفت:《 این ! اگر اختیار من است》 و امیر مومنان علی علیه السلام را ولیّ خود قرار داد🍀 .
حذیفه، مراسم خواستگاری را اجرا کرد و امیرمومنان علیه السلام فرمود:《 نامت چیست؟》
 گفت : شاه زنان
 امام علی علیه السلام [با زبان فارسی] فرمود:《 نه. شاه زنان نیست. مگر دختر محمد صلی الله علیه و آله، و اوست که سَرور زنان است.
تو، شهربانو هستی و خواهرت مروارید، دختر خسرو است》.
 شهربانو،  تصدیق کرد و گفت: آری.
📚دلائل الامامه، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام، ج۱،ص ۲۶۹،۲۷۱،۲۷۳

💧🌊💧🌊💧💦#ازمحرم_تامحرم
🌺شهربانو همسر امام حسین علیه السلام 💫
👈و همه بنی هاشم به[ امام علی علیه السلام ] گفتند: ما نیز سهم خود را به تو بخشیدیم.🍀
🌸امام علی علیه السلام گفت:《 خدایا! گواه باش که من همه آنچه را که از سهم خود به من بخشیدند، در راه تو  آزاد کردم》.🍀
♻️ مهاجران و انصار نیز گفتند: ای برادر پیامبر خدا! ما نیز حقّمان را به تو بخشیدیم.🍃
 👈امام علی علیه السلام گفت:《 خدایا! گواه باش که آنان، حقّ خود را بخشیدند و من هم قبول کردم و گواه باش که من، سهم آنان را در راه تو آزاد کردم》🍃.
عمر گفت: چرا تصمیمم مرا درباره عجمها نقض می کنی؟ و چه چیزی تو را به رای من درباره آنها بی‌میل کرده است؟
👈 امام علی علی علیه السلام آنچه را پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره بزرگداشتِ بزرگان فرموده بود، و نیز رغبت داشتن ایرانیان را به اسلام، تکرار کرد.🌺
 عمر گفت ای ابوالحسن! من نیز سهم خود را و بقیّه آنچه را بخشیده نشده، به خدا و تو بخشیدم.🍃
👈 امیر مومنان علی علیه السلام گفت:《 خدایا!بر آنچه گفتند و نیز آزادی آنان از سوی من، گواه باش》
 🔆سپس گروهی از قریش به ازدواج با آن زنان،  رغبت نشان دادند و امیر مومنان علیه‌السلام فرمود:《 اینان به این کار، واداشته نمی‌شوند؛ بلکه به اختیار آنان، گذاشته می‌شود. هرچه برگزیدند، به آن، عمل می‌شود》🌼.
👇👇👇
📚دلائل الامامه، کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام، ج۱،ص ۲۶۹،۲۷۱،۲۷۳

💧🌊💧🌊💧🌊💦#ازمحرم_تا_محرم
💫علی اکبر اولین فرزند پسر امام حسین علیه السلام💫
علی اکبر، نخستین فرزند پسر امام حسین علیه السلام بود .🌱علت نامیده شدن او به 《علی بزرگتر》 این بود که امام حسین علیه السلام به دلیل شدت علاقه‌ای که به نام پدر بزرگوارش داشت، نام سه فرزند پسرِ خود را 《علی》 گذاشت.✨🌱
 کنیه او ابوالحسن🌱 و مادرش لیلا 🌸دختر ابو مره بن عروه بن مسعود ثقفی است.
 گفتنی است که مادر لیلی، یعنی مادر بزرگ علی اکبر، میمونه دختر ابوسفیان بوده است به همین جهت، بر پایه گزارشی، معاویه، او را شایسته ترین فرد برای خلافت می دانست و او را چنین توصیف کرد:🔻
 《شایسته ترین فرد برای این کار یعنی خلافت علی بن الحسین بن علی علیه السلام است. جدا از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است و دلیری بنی هاشم، سخاوت بنی امیه و فخر ثقیف را دارد.》
 البته این سخن معاویه، در واقع ، یک موضع گیری سیاسی، به منظور نفتی خلافت از خاندان رسالت است، نه این که واقعاً خلافت را حق علی اکبر می‌دانسته است.🌱✨
 همچنین پیشنهاد امان به علی اکبر در جریان عاشورا را به خاطر انتسابش به ابوسفیان از جهت مادر، می توان یک حرکت سیاسی با هدف جدا کردن علی اکبر از امام حسین علیه السلام ارزیابی کرد که با این پاسخ قاطع وی، روبرو شد:🌱✨
👌 به خدا سوگند، خویشاوندی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، برای مراعات کردن، سزامندتر است!
📚کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام ، ج۱،ص۳۱۵، ۳۱۷

💧🌊💧🌊💧🌊💦#ازمحرم_تا_محرم
🌹دومین فزرند پسر امام حسین علیه السلام 💫
🌱دومین فرزند پسر امام حسین علیه السلام نیز علی نام داشت.🌾
  و به دلیل اینکه او میان علی اکبر و علی اصغر قرار داشت، علی اوسط( وسطی)  نیز نامیده شده است.🌿
 ایشان چهارمین امام از امامان دوازده گانه اهل بیت علیه السلام است که پس از شهادت پدرش به مقام امامت، نائل آمد و امامت در نسل او امتداد یافت.🌱
  مشهورترین کنیه های ایشان، ابوالحسن،و مشهور ترین القاب ایشان، زین العابدین ، و سجّاد است.✨
مادرشان شهربانو دختر یزدگرد است.🌟
🌟با فاطمه ام عبدالله دختر امام حسن علیه السلام ازدواج کرد و دارای سه فرزند به نامهای حسین، محمد( امام باقر علیه السلام) و عبدالله شد
📚کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام ، ج۱، ص ۳۳۱

💧🌊💧🌊💧🌊💦#ازمحرم_تا_محرم
✨دختر بزرگ امام حسین علیه السلام💫
🌸فاطمه ، دختر امام حسین علیه السلام است…. و مادرش ام اسحاق ، دختر طلحه بن عبدالله است… وی به همسری، پسرعمویش حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب در آمد و برای او عبدالله ، ابراهیم، حسن و زینب را به دنیا آورد.🌱🌟
 ✨سپس حسن درگذشت و پسرش عبدالله ابن حسن، به فرمان خود او، وی را به همسری عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان  در آورد 🌱
👌و فاطمه، قاسم و محمد را که به خاطر زیبایی اش 《دیباج ( پرنیان)》 نامیده می شد_، به دنیا آورد.🌟
✨ ام اسحاق که مادر فاطمه است نخست همسر امام مجتبی علیه السلام🌿 بود و پس از آن شهادت با امام حسین علیه السلام ازدواج کرد🌱🌟
📚دانشنامه امام حسین علیه السلام، ج۱، ص۳۶۱

🌸دیگر فرزندان پسر امام حسین علیه السلام 💫
✨فرزند دیگری برای امام حسین علیه السلام به نام علی اصغر یاد کرده‌اند که در کربلا به شهادت رسید .🌱
گفتنی است که برخی مصادر نیز نام وی را عبدالله گزارش کرده‌اند و بعید نیست علاوه بر علاوه بر علی اکبر، دو فرزند دیگر امام( یکی به نام علی اصغر و دیگری به نام عبدالله)
 در عاشورا شهید شده باشند.❤️
✨جعفر یکی دیگر از پسران امام حسین در زمان حیات امام حسین علیه السلام از دنیا رفت مادرش از قبیله قضاء بود.🌱
✨محمد یکی دیگر از فرزندان امام حسین نام برده شده است، و در برخی منابع، او را در زمره اسیران آورده‌اند.🌱
👈در یاد کردِ اسیران_: ۱۲ نوجوان از بنی هاشم ، اسیر شدند که محمد بن حسین هم در میان آنان بود.🌱
📚دانشنامه امام حسین علیه السلام ، ج۱، ص۳۴۵،۳۴۷،۳۴۹

💧🌊💧🌊💧🌊💦#ازمحرم_تا_محرم
✨یکی دیگر از دختران امام حسین علیه السلام 💫
🌸آمنه یکی دیگر از دختران امام حسین علیه السلام است ،لقب او سکینه که مادرش به وی داد.🌱
 مادرش رباب دختر امروالقیس است.🌼.🌿
 سکینه،نخست با پسرعمویش عبدالله بن حسن ازدواج کرد🍃 عبدالله ،پیش از عروسی یا پس از عروسی در کربلا به شهادت رسید .🌹 وی پس از ان با مردانی دیگر ازدواج کرد.🌾
✨سکینه، در حادثه ی عاشورا حضور داشت و به همراه اسیران، به کوفه و شام و از آنجا به مدینه رفت.
✨ سکینه رفتار نیکو، بخشندگیِ فراوان و خردِ کامل داشت…. و از زیبایی و ادب به ظرافتِ رفتار و گفتار و سخاوت،🍃 بهره های فراوان داشت و ادیبان و شاعران و فاضلان به خانه‌اش می آمدند او هر یک را به اندازه اِکرام می کرد.🌟
زنی عفیف ، سلیم النفس و متشخّص بود، به گونه ای که با بزرگان قریش، نشست و برخاست می کرد و شاعران در خانه‌اش گردهم می‌آمدند.🌾
✨وی سرور زنان هم عصر خود بود
📚دانشنامه امام حسین علیه السلام ،ج۱،ص۳۶۳،۳۶۵،۳۶۹

💧🌊💧🌊💧🌊💦#ازمحرم_تامحرم
⭐️رقیه دختر امام حسین علیه السلام 💫
✨منابع کهن و معتبری که فرزندان امام حسین علیه السلام را احصا کرده‌اند، دختری را به نام رقیّه برای ایشان بیان نداشته🌱 و تنها دو دختر به نامهای فاطمه و سکینه🌸🌸 و برخی دختر سومی به نام زینب را نام برده اند.🌿
🌟 حتی علامه مجلسی رحمت الله در بحارالانوار و🌟 محدّث بزرگ معاصر شیخ عباس قمی رحمت الله در نوشتارهای خود، 🌾به نام رقیّه به عنوان دختر امام علیه السلام اشاره نکرده‌اند.🔻
✨ تنها کسی که برای امام حسین علیه السلام چهار دختر با آوردن نام آن ها یاد می کند، نسب شناس معروف قرن ششم،🌟 ابن فندق بیهقی است که در لباب الانساب، فرزندان دختر امام علیه السلام را بدین ترتیب اعلام میکند فاطمه، سکینه ،زینب ام کلثوم که در کودکی در گذشت 🌱.
📚دانشنامه امام حسین علیه السلام،ج۱،ص۳۸۳

💧🌊💧🌊💧🌊💦#ازمحرم_تا_محرم
💫رقیه دختر امام حسین علیه السلام💫
✨اواخر قرن سیزدهم، شخصی به نام محمد حسین ارجستانی در کتاب انوار المجالس 🌟، داستان را به این گونه‌ بیان می‌کند، متن نوشته او، این است:❄️
🍃 اهل بیت رسول خدا در آن شب ها ، نه شمعی، نه چراغی، 🕊نه آب و نه طعامی، و نه فرش و نه لباسی، غمگین نشسته بودند😢 و به شغل ایشان، تعزیه داری و شهیدان کربلا بود تا آنکه🌾
 🌸زبیده خاتون ،دختر سه ساله سیدالشهدا، شبی از فراق پدر بزرگوار، بسیار گریه کرد…..
👌 بررسی‌ها نشان می‌دهد که این، نخستین گزارشی است که نام کودک را مطرح و او را زبیده و محل حادثه را خرابه شام، معرفی کرده است🌼.
✨ بدین ترتیب ، طبق یافته ما انوار المجالس، اولین کتابی است که از دختری برای امام حسین علیه السلام در خرابه شام به نام رقیه نام می‌برد، هرچند از سرنوشت او سخنی نمی‌گوید و ماجرای شهادت کودکی به نام زبیده را باز می‌گوید .🌤
📚گزارش انوار المجالس،دانشنامه امام حسین علیه السلام،ج۱،ص۳۸۷

💧🌊💧🌊💧🌊💦#ازمحرم_تا_محرم
✨رقیه دختر امام حسین علیه السلام💫
✨نخستین سندی که درباره مزار کنونی منسوب به رقیه در دست است ، به قرن دهم هجری باز می‌گردد و مربوط می شود به محمد بن ابیطالب حائری کرکی وی در کتاب تسلیت المجالس می‌نویسد :🌼
🔆در شهر دمشق شام در بخش شرقی مسجد اعظم شهر خرابه ای را دیدم که در گذشته مسجد بوده و بر سنگ نوشته در آن نام های پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندانش و امامان دوازده گانه، نوشته شده بود و پس از آن، چنین نوشته بود🌱:
《این، قبر خانم ملکه، دختر حسین بن امیرالمومنین علیه السلام است》.
📚تسلیه المجالس،دانشنامه امام حسین علیه السلام،ج۱،ص۳۸۹

💧🌊💧🌊💧🌊💦#ازمحرم_تا_محرم
💫رقیه دختر امام حسین علیه السلام💫
✨⚡️✨در نیمه اول قرن چهاردهم، شیخ محمد هاشم خراسانی در کتاب فارسی منتخب التواریخ،❄️ ضمن اینکه مزار را متعلق به رقیه بنت الحسین علیه السلام معرفی نموده، داستان آسیب دیدن قبر را با تفصیل بیشتری نقل می‌کند.🍃
متن گزارش او، چنین است :🌾
✨✨و عالم جلیل، شیخ محمد علی شامی_ که از جمله علما و محصلین نجف اشرف است_، به حقیر فرمود🍁 که امی بلاواسطهء من، جناب آقا سید ابراهیم دمشقی که نسبش منتهی می‌شود به سید مرتضی علم الهدی و سن شریفش علاوه بر نود بود و بسیار شریف و محترم بود، سه دختر داشتند و اولاد ذکور نداشتند. 🌞🌞🌞
🌞شبی دختر بزرگشان در خواب دید جناب رقیه بنت الحسین علیه السلام را که فرمود✨:《 به پدرت بگو به والی بگوید: آب افتاده میان قبر وولحد من، و بدن من، در اذیت است.
 بگو بیاید و قبر و لحدم را تعمیر کند》.🌸🍃🌸
⚡️دخترش به سید عرض کرد. سید، از ترس حضرات اهل تسنن ، به خواب، اثری  مترتب ننمود.🍂
🌞شب دوم ،دختر وسطی سید ،همین خواب را دید.🌖
باز به پدر گفت. ترتیب اثری نداد .🍂
🌞شب سوم ، دختر صغرای سید، همین خواب را دید و به پدر گفت. ایضا ترتیب اثری نداد .🍂
🌝شب چهارم، خود سید مخدّره رقیه را در خواب دید که به طریق عتاب فرمودند که :《چرا والی را خبردار نکردی؟》.🍀🌹🍀
 ✨سید، بیدار شد. صبح رفت نزد والی شام و خوابش را به والی شام نقل کرد.💥✨💥
ادامه دارد…….💥💥💥
📚منتخب التواریخ،دانشنامه امام حسین علیه السلام، ج۱،ص۳۹۰

💧🌊💧🌊💧🌊💦#ازمحرم_تا_محرم
ادامه ….
💫رقیه دختر امام حسین علیه السلام 💫
👈والی، امر کرد علما و صلحای شام از سنی و شیعه بروند و غسل کنند و لباس‌های نظیف دربر کنند.🌿
 ✨به دست هر کس قفل درب حرم مقدس باز شد، همان کس برود قبر مقدسه او را نبش کند و جسد مطهره را بیرون بیاورد تا قبر مطهر را تعمیر کند.🌸
💫 بزرگان به صلحا از شیعه و سنی، در کمال ادب  غسل کردند لباس نظیف در بر کردند.💐
✨ قفل به دست هیچ یک باز نشد ، مگر به دست مرحوم سید.🌱
 🌾 بعد که مشرف میان حرم شدند، معول ( کلنگ) هیچ یک به زمین اثر نکرد ، مگر معول سید ابراهیم.🌼
✨ بعد حرم را خلوت کردند و لحد را شکافتند. دیدند بدن نازنین مخدّره میان لحد و کفن آن مخدره مکرمه، صحیح و سالم است؛🌊 لیکن آب زیادی میان لحد جمع شده. پس سید بدن شریف مخدّره  را از میان لحد، بیرون آورد و روی زانوی خود نهاد و سه روز همین قسم بالای زانوی خود نگه داشت و متّصل گریه می کرد ✨💦
☀️تا آنکه لخته مخدره را از بنیاد ، تعمیر کردند. اوقات نماز که میشد، سید، بدن مخدّره را بر بالای شیء نظیفی می گذاشت🍃.
 بعد از فراغ، باز برمی داشت و بر زانو می نهاد تا که از تعمیر قبر و لحد، فارغ شدند.سید ، بدن مخدره  را دفن کرد
 و از معجزه این مخدّره  در این سه روز، سید، نه محتاج به غذا شد و نه محتاج به آب و نه محتاج به تجدید وضو، بعد که خواست  مخدّره را دفن کند،
سید دعا کرد خداوند، پسری به او مرحمت نماید.
 دعای سید مستجاب شد و در این سن پیری، خداوند او پسری مرحمت فرمود، مسمّا به سید مصطفی
📚منتخب التواریخ، دانشنامه امام حسین علیه السلام،ج۱،ص۳۹۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *